Sorry. No data so far.

Sorry. No data so far.

اخبار مهم ترین منبع اطلاعاتی در مورد سیاست و امور عمومی برای اکثر شهروندان است ، زیرا تعداد کمی از ما ارتباط شخصی واقعی با سیاستمداران داریم. اما مردم از کجا اخبار خود را دریافت می کنند؟

تحقیقات نشان می دهد که جواب سایت های خبری آنلاین و از تلویزیون است. این اخبار نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه به طور فزاینده ای در اینترنت نیز مورد بررسی قرار می گیرند. این فضای رسانه ای متغیر، عرصه ای را فراهم می کند که در آن بازیگران سیاسی برای کسب اعتماد مردم می جنگند.

سالهای اخیر شاهد فرسایش تدریجی تلویزیون به عنوان تنها منبع اخبار پرکاربرد بوده ایم. در میان جمعیتی از مردم که به اینترنت دسترسی دارند استفاده از روزنامه های چاپی به سرعت کاهش یافته و اهمیت رسانه های اجتماعی بسیار بیشتر شده است.

نیم قرن پیش، مسئولان به این نتیجه رسیده بودند که “تا زمانی که خلاف این واقعیت اثبات نشود، این فرض باید باشد که تلویزیون عامل اصلی تأثیرگذاری بر ارزشها و معیارهای اخلاقی جامعه ما است و خواهد بود”. اکنون اثبات شده است که همه چیز تغییر می کند. تلویزیون هنوز مهم است، اما مردم مانند بسیاری از کارهای دیگر، وقت بیشتری را با رسانه های دیجیتال می گذرانند و به طور فزاینده ای برای اخبار و سیاست به رسانه های دیجیتال متوسل می شوند و اخبار برگزیده را از این طریق دریافت می کنند.

تفاوت نسلی در استفاده از اخبار

اگر تفاوت های گروه های سنی را بررسی کنیم، حرکت از منابع سنتی اخبار مانند تلویزیون و روزنامه های چاپی به وضوح مشخص است. اختلافات نسلی بسیار واضحی وجود دارد. در یک نظرسنجی که از مردم خواسته شد منبع اصلی خود را برای اخبار انتخاب کنند، منابع آنلاین در هر گروه سنی زیر 45 سال اولین انتخاب هستند و برای افراد زیر 25 سال، رسانه های اجتماعی در حال حاضر محبوب تر از تلویزیون هستند.

مخاطبان اخبار تلویزیون هنوز هم زیاد هستند، اما میانگین سن آن ها در حال افزایش است و افراد جوان به طور فزاینده ای اخبار خود را از وب سایت ها و برنامه ها و از طریق موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی پیدا می کنند. برخی نگرانند که اهمیت روزافزون این واسطه های دیجیتال ممکن است منجر به تشکیل جایی شود که افراد فقط اطلاعاتی را از چند منبع می گیرند که دیدگاه های قبلی آنها را تا حد زیادی تأیید می کند و مورد تایید و در انحصار آن ها باشد.

نگاهی دقیق به شواهد نشان می دهد که در واقع اوضاع ممکن است برعکس باشد. حداقل افرادی که از طریق موتورهای جستجو و یا سایت های رسانه های اجتماعی اخبار را دنبال می کنند، گزارش می دهند که از منابع خبری متفاوت به مراتب بیشتر از سایر افراد استفاده می کنند. بنابراین موتورهای جستجو و رسانه های اجتماعی به نظر می رسد مردم را به سمت منابع خبری گسترده تری سوق می دهند.

تغییر یک محیط رسانه ای

تحولات رسانه ای مطابق با آنچه در سراسر جهان دیده می شود، حرکت به سمت یک فضای رسانه ای دیجیتال تر، که در آن رسانه های سنتی مانند تلویزیون و روزنامه ها هنوز تولید کنندگان مهم اخبار هستند، اما بسیاری از افراد اخبار خود را از طریق موتورهای جستجو سایت های آنلاین خبری و شبکه های اجتماعی پیدا می کنند.

نظرات

ایران زیرنویس