Sorry. No data so far.

Sorry. No data so far.

موسیقی و اصوات آهنگین از مهم ترین و رایج ترین ابزار ارتباطی ملت هاست . امروزه موسیقی و تاثیرات نوروفیزپولوژیک  آن مورد توجه بسیاری از محققان دنیا قرار گرفته است . موسیقی بر خلق و خوی و بهبود حافظه تاثیر دارد .

موسیقی محلی آوازها و ترانه ها و آهنگ هایی است که مربوط به یک منطقه و محل خاص می باشد . موسیقی محلی روان و سادگی دارد و یک صدایی بودن آهنگ هاست که سینه به سینه حفظ شده و سازنده ی مشخصی ندارد . این موسیقی بسیار دلنشین و موثر است .

موسیقی هر قوم بازگو کننده ی آمال و آرزوها و احساسات است و نوع این احساسات و آرزوها را بیان می کند . نوع رفتارها و حرکاتی که عشق و حماسه، دلداری، عرفان را نشان می دهد . افسانه ها، اسطوره ها، داستان ها و حکایات و ضرب المثل های قومی و به طور کلی فرهنگ، ادب و هنر اقوام منبع الهام و درون مایه اصلی آن ها را تشکیل می دهد.

موسیقی محلی مربوط به مناطق مختلف همچون موسیقی بختیاری ، بلوچی، گیلان، مازندرانی، بلوچی

موسیقی جز فرهنگ ماست و طی گذشت زمان به شکل امروزی در آمده است و ما باید برای حفظ آن تلاش کنیم.

موسیقی سنتی ایران از دستگاه ها ، متعلقات، و گوشه هایی تشکیل شده است.

دستگاه

یک دستگاه موسیقی از نظر قالب ، قطعه ای کامل است و دارای قواعد و قسمت های مختلفی است که با ساز و آواز اجرا می شود .هر دستگاه دارای تعدادی گوشه است . دستگاه حس و شور خاصی را به شنونده منتقل می کند .

گوشه

کوچکترین جز موسیقی اصیل ایرانی است که از مجموع آن دستگاه یا آواز پدید می آید.

انواع گوشه

گوشه بزرگ: این گوشه به مدت زیاد و به دفعات درطول یک اجرا نواخته می شود .

گوشه کوچک: گوشه هایی هستند که درهر آواز و در هر دستگاهی وجود دارد .

گوشه سرگردان: این گوشه امکان نواختن در هر دستگاهی دارد.

انواع دستگاه ها ی موسیقی و گوشه های آن

دستگاه شور: آهنگ هایی که در جشن ها می شنوید از دستگاه شور ساخته شده است . یکی از بزرگترین دستگاه های موسیقی است که حال و هوای آن به موسیقی مازندران نزدیک است .

گوشه های دستگاه شور: کرشمه، سلمک، زیرکش سلمک، عاشق کش و مثنوی، صفا، دوبیتی و ….

***

دستگاه همایون: یکی از غمگین ترین دستگاه هاست . از آواز اصفهان تشکیل شده است .

گوشه های دستگاه همایون: جامه دران، بیداد، بیات راجع، اوج، نوروز صبا، ده ناصری، راز و نیاز، نوروز عرب و …. احمد نیکزاد نیز یکی از خوانندگان مازنی خوب کشورمان به حساب می‌آید.

نظرات

ایران زیرنویس