Sorry. No data so far.

از قدیم الایام حافظ خوانی در میان ایرانیان جایگاه ویژه ای داشته است. استقبال از اشعار حافظ را میتوان از تفال زدن های شب یلدا توسط بزرگان جمع های خانوادگی، تا مطالعه عمقی و نگاه تخصصی فرهیختگان شعر و ادب پارسی مشاهده کرد.

یکی از دلایل محبوبیت دیدگاه حافظ،  پویایی گفتارش است. این اشعار در ظرف مکان نمیگنجد و در همه اعصار مختلف مورد اقبال قرار گرفته است. چه در عصر خود شاعر چه در حال حاضر و یا آینده میتوان به این اشعار تمسک جست. همین امر باعث شده که اشعار حافظ گنج تاریخ ما  بشمار بیاید و برای همه دوران ها تازگی و کاربرد داشته باشد.

حتی این باور به گروهی خاص از مردم محدود نمیشود و از کشاورز و نانوا و افرادی که سررشته در ادبیات ندارند تا عارف و عالم و استادان بزرگ ادبیات نیز از اشعار حافظ برای سپری شدن مصائب دوران، مدد میگیرند. حتی علاقه به اشعار این شاعر  در فراسوی مرزها رفته و بسیاری از بزرگان دیگر کشورهای این کره خاکی همچون گوته، شاعر و فیلسوف آلمانی نیز بیاناتی در وصف حافظ داشته است.

اگر نگاهی عمیق تر بر اشعار حافظ داشته باشیم درمی یابیم که این اشعار بیشتر بیانگر عواطف و احساسات انسان است که حضرت حافظ با بیانی بسیار زیبا آنها را در غالب شعر آورده است. هرچند شاعر پر آوازه، این اشعار را در سالیان دوری سروده اما قابل استفاده در همه ی دوران ها است که این پویایی اشعار حافظ باعث شده نه تنها امروز بلکه سالیان سال مورد توجه همگان قرار بگیرد.

افراد با مطالعه اشعار حافظ به بیان احساسات خود می پردازند گویی که این اشعار آشناست و رابطه نزدیکی با حرفاهای نگفته شان دارد و با اشعار حافظ به بیان حرف دل خود میپردازند. آنها آن قسمت از سخنشان را که در ناخودآگاه جای گرفته و توانایی بیان آنها را ندارند با توسل به حافظ بیان میکنند و ناگفته هایشان را از سطح ناهشیار به هشیار می آورند.

اشعار حافظ گنج تاریخ ماست. هرکس در هرجای این دنیا و در هر زمانی می تواند از این گنج گرانبها بهره گیرد و درس زندگی و زیستن را از حافظ بیاموزد. چون شعر حافظ پس از گذشت قرن‌ها همچنان تازه و گيراست و او شاعر همه قرن‌هاست.

نظرات

ایران زیرنویس