Sorry. No data so far.

دانلود زیرنویس فارسی فیلم رومانتیک (Romantic 2021). ‏سفر وحشی نفسانیت و عشق فراتر از هر چیزی.‏

دانلود زیرنویس فیلم Romantic 2021
73 ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فارسی فیلم دی جی تیلو (DJ Tillu 2022). ‏یک جوان تنبل وقت خود را صرف تعقیب دختران می کند، تا اینکه حادثه ای زندگی او را برای همیشه تغییر می دهد.‏

دانلود زیرنویس فیلم DJ Tillu 2022
76 ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فیلم خانم هریس به پاریس می رود (Mrs Harris Goes to Paris 2022). ‏یک بانوی تمیز کننده بیوه در دهه ۱۹۵۰ لندن دیوانه وار عاشق لباس پوتور دیور می شود، و تصمیم می گیرد که باید یکی از خودش را داشته باشد.‏

دانلود زیرنویس فیلم Mrs Harris Goes to Paris 2022
45 ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فیلم ارواح بورلی رکتوری‏ (The Ghosts of Borley Rectory 2021). ‏هری پرایس در طول اقامتش در آنجا در مورد ارواح بورلی رکتوری تحقیق می کند.‏

دانلود زیرنویس فیلم The Ghosts of Borley Rectory 2021
77 ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فارسی فیلم نفرین شده (The Cursed 2021). ‏در روستایی قرن نوزدهم فرانسه، تهدیدی مرموز و احتمالاً فراطبیعی، روستای کوچکی را تهدید می کند. جان مک براید، آسیب شناس، برای بررسی خطر به شهر می آید – و برخی از شیاطین خود را در این روند جن می گیرد.‏

دانلود زیرنویس فیلمThe Cursed 2021
110 ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فارسی فیلم لباس (The Outfit 2022). ‏یک خیاط متخصص باید از گروه خطرناکی از اوباش پیشی گیرد تا از یک شب سرنوشت ساز جان سالم به در ببرد.

دانلود زیرنویس فیلم The Outfit 2022
81 ۱۵ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فارسی فیلم تغییر یافته (The Changed 2021). ‏گروهی از مردم عادی با هم در یک خانه حومه شهر برای نبرد با imposters که جایگزین خانواده ها، دوستان، و همسایگان خود را گروه بندی.‏

دانلود زیرنویس فیلم The Changed 2021
39 ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فارسی فیلم اسپریت واکر (Spiritwalker 2021). ‏یک فیلم اکشن فانتزی که حول محور مردی می چرخد که حافظه اش را از دست می دهد و متعاقباً هر دوازده ساعت یک بار در بدن جدیدی از خواب بیدار می شود.‏

دانلود زیرنویس فیلم Spiritwalker 2021
65 ۱۴ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فیلم یک قانون بالاتر (A Higher Law 2021). ‏اکاترینا، معلم دین دبیرستان و همسر کشیش شهر، با ایولیو، دانش آموز ۱۶ ساله با گذشته ای مشکل دار درگیر می شود. اکاترینا سعی می کند او را تحت کنترل خود نگه دارد اما در این روند حس کنترل خود را از دست می دهد.‏

دانلود زیرنویس فیلم A Higher Law 2021
89 ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود

دانلود زیرنویس فارسی فیلم صاعقه سیاه (Blacklight 2022). ‏تراویس بلوک یک عامل دولتی است که با گذشته سایه دار خود به توافق می رسد. هنگامی که او توطئه ای را کشف می کند که شهروندان آمریکایی را هدف قرار می دهد، بلاک خود را در متقاطع های مدیر اف بی آی می بیند که زمانی به محافظت از آن کمک کرده بود.‏

113 ۱۳ اسفند ۱۴۰۰ 0
ادامه و دانلود
ایران زیرنویس