در شهر هاوانا و کشور کوبا، آندرس هرناندز و کینکاژو ویوو با هم موسیقی را در میدان پخش می کنند. یک روز پس از نمایش آنها، آندرس نامه ای از مارتا ساندووال، دوست قدیمی خود دریافت می کند و به او اطلاع می دهد که از حرفه موسیقی خود کناره گیری می کند. این نامه فرصتی برای ارتباط مجدد در میامی، فلوریدا فراهم می‌کند، در برای اینکه آندرس سرانجام مارتا را از طریق آهنگی که فقط برای او نوشته است به او بگوید چه احساسی نسبت به او دارد.

Vivo, Sony Pictures Animation’s first-ever musical adventure featuring all-new original songs from Lin-Manuel Miranda, will take audiences on an epic adventure to gorgeous and vibrant locations never before seen in animation