دانلود زیرنویس فارسی فیلم تیم آ (The A-Team 2010)

گروهی از کهنه سربازان جنگ عراق به دنبال پاک کردن نام خود با ارتش آمريکا هستند که گمان می کنند اين چهار مرد مرتکب جنايتی شده اند که برای آن قاب بندی شده اند.

A group of Iraq War veterans look to clear their name with the U.S. Military, who suspect the four men of committing a crime for which they were framed.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.