دانلود زیرنویس فارسی فیلم اون یکی ها (The Other Guys 2010)

دو کارآگاه بی همتا در شهر نیویورک از این فرصت استفاده می کنند تا مانند پلیس های ارشد شهر که بت می کنند، گام بردارند، فقط همه چیز کاملاً برنامه ریزی شده پیش نمی رود.

Two mismatched New York City detectives seize an opportunity to step up like the city’s top cops, whom they idolize, only things don’t quite go as planned.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.