فیلم Army of the Dead ، ماجرای طغیان زامبی در لاس وگاس را به تصویر می کشد که به دنبال آن، گروهی از مزدوران با هدف سرقت وارد منطقه قرنطینه شده و بزرگترین سرقتشان را به انجام می رسانند و…

Following a zombie outbreak in Las Vegas, a group of mercenaries take the ultimate gamble, venturing into the quarantine zone to pull off the greatest heist ever attempted.