دانلود زیرنویس فارسی فیلم خوبان(Benedetta 2021). راهبه ای در قرن هفدهم در ایتالیا از چشم اندازهای وابسته به عشق رنج می برد. او توسط یک همدم کمک می شود و رابطه این دو به یک ماجرای عاشقانه تبدیل می شود..

A 17th-century nun in Italy suffers from religious and visions. She is assisted by a companion, and the relationship between the two women develops into a romantic love affair

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.