دانلود زیرنویس فارسی فیلم کنار دریا (By the Sea 1915). در یک استراحتگاه حمام باد می آید. بعد از دعوا با یکی از دو شوهر، چارلی به ادنا نزدیک می شود در حالی که خود دو شوهر بر سر بستنی با هم دعوا می کنند. چارلی که توسط شوهرش رانده می شود، به همسر دیگری روی می آورد.

It is windy at a bathing resort. After fighting with one of the two husbands, Charlie approaches Edna while the two husbands themselves fight over ice cream. Driven away by her husband, Charlie turns to the other’s wife.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید