زیرنویس فارسی فیلم تصمیم گیری در غروب (Decision at Sundown 1957). بارت الیسون و سم در روز ازدواج رئیس شهر تیت کیمبرو وارد شهر سانداون می شوند.بارت مرگ همسرش را تقصیر تیت می داند.

Bart Allison and sidekick Sam arrive in the town of Sundown on the wedding day of town boss Tate Kimbrough, whom Allison blames for  his wife’s death years earlier.

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید