دانلود زیرنویس فارسی فیلم شیطانی (Demonic 2021). هنگامی که نیروهای ماورا طبیعی در ریشه اختلاف چندین دهه بین مادر و دختر فاش می شود، یک زن جوان شیاطین وحشتناک را آزاد می کند.

A young woman unleashes terrifying demons when supernatural forces at the root of a decades-old rift between mother and daughter are ruthlessly revealed.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید