دانلود زیرنویس فارسی فیلم مثل آب خوردن (Easy A 2010).یک دانش آموز دبیرستانی پاک بریده برای پیشبرد ایستادگی اجتماعی و مالی خود به آسیاب شایعه مدرسه متکی است

A clean-cut high school student relies on the school’s rumor mill to advance her social and financial standing

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.