زیرنویس فارسی فیلم کیت (Kate 2021). کیت دقیق و ماهرانه، نمونه کاملی از یک قاتل در اوج دوران خود است. اما وقتی او به طور غیرمعمول یک مأموریت را بر عهده می گیرد که یکی از اعضای یاکوزا در توکیو را هدف قرار می دهد، به سرعت متوجه می شود که او مسموم شده است، اعدام وحشیانه ای آهسته که کمتر از 24 ساعت به او فرصت می دهد تا از قاتلانش انتقام بگیرد. با بدتر شدن وضعیت بدنش، کیت با دختر نوجوان یکی از قربانیان گذشته خود پیوندی دور از ذهن ایجاد می کند.

Meticulous and preternaturally skilled, Kate is the perfect specimen of a finely tuned assassin at the height of her game. But when she uncharacteristically blows an assignment targeting a member of the yakuza in Tokyo, she quickly discovers she’s been poisoned, a brutally slow execution that gives her less than 24 hours to exact revenge on her killers. As her body swiftly deteriorates, Kate forms an unlikely bond with the teenage daughter of one of her past victims.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید