دانلود زیرنویس فارسی فیلم ابر ذهن(Megamind 2010).پس از اینکه مگامیند فوق شرور (فرل) نمسیس پسر خوبش، مترو من (پیت) را می کشد، حوصله اش سر می رود از آنجا که کسی برای مبارزه باقی نمانده است

After super-villain Megamind (Ferrell) kills his good-guy nemesis, Metro Man (Pitt), he becomes bored since there is no one left to fight

 

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.