زیرنویس فارسی فیلم کتاب های شبانه (Nightbooks 2021). الکس را دنبال می کند ، پسری وسواس به داستان های ترسناک که توسط یک جادوگر جوان شریر در آپارتمان معاصر خود در نیویورک زندانی می شود.

Follows Alex, a boy obsessed with scary stories who is imprisoned by an evil young witch in her contemporary New York City apartment

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید