دانلود زیرنویس فارسی فیلم رابین هود (Robin Hood 2010).در انگلستان قرن دوازدهم رابین لانگسترید و گروه غارتگرهایش با فساد در یک روستای محلی مقابله می کنند و قیامی را علیه تاج رهبری می کنند که برای همیشه توازن قدرت جهانی را تغییر خواهد داد.

In twelfth-century England, Robin Longstride and his band of marauders confront corruption in a local village and lead an uprising against the crown that will forever alter the balance of world power.

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.