زیرنویس فارسی فیلم تگزاس آن‌سوی رودخانه(Texas Across the River 1966). یک لوئیزیانا بولوس توسط نجیب زاده اسپانیایی خواستار و یک تیرانداز تبهکاران تگزاس تحمل می شود، اما دوئل پرشور پسرانش توسط سواره نظا م و یک حمله کامانچو متوقف می شود.

In 1845 Texas, a Louisiana belle is courted by a wanted Spanish nobleman and a Texas brawling gunrunner but her suitors’ passionate duel is interrupted by the cavalry and a Comanche attack.

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید