دانلود زیرنویس فیلم دنباله بازگشت(The Comeback Trail 2020). دو تهیه‌کننده فیلم که به اوباش بدهکار هستند، ستاره سالخورده سینمای خود را برای کلاهبرداری بیمه راه‌اندازی می‌کنند تا سعی کنند خود را نجات دهند اما …

Two movie producers who owe money to the mob set up their aging movie star for an insurance scam to try and save themselves. But they wind up getting more than they ever imagined

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.