این فیلم ( The Last Letter from Your Lover ) در خصوص 2 داستان در هم تنیده ، که در گذشته و حال می گذرد ، داستان در خصوص یک روزنامه نگار جاه طلب است که مصمم است رمز و راز یک عشق ممنوع را در مرکز نامه های عاشقانه مخفی از سال 1965 حل کند…

A pair of interwoven stories set in the past and present follow an ambitious journalist determined to solve the mystery of a forbidden love affair at the center of a trove of secret love letters from 1965.