زیرنویس فارسی فیلم خانه شلوغ (The Loud House 2021). لینکلن لاد با پدر و مادرش و هر 10 خواهر در حال حرکت ، عازم اسکاتلند می شود و می فهمد که در این سفر موسیقی جهانی خانواده سلطنتی در خانواده زندگی می کنند.

With his parents and all 10 sisters in tow, Lincoln Loud heads to Scotland and learns that royalty runs in the family in this global musical journey.
 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید