زیرنویس فارسی فیلم چشم چران‌ها (The Voyeurs). پیپا و توماس به آپارتمان رویایی خود نقل مکان می کنند، آنها متوجه می شوند که پنجره های آنها مستقیماً به آپارتمان مقابل دید دارد، این باعث ایجاد زنجیره ای از رویدادها می شود که منجر به فاجعه می شود.

 

Pippa and Thomas move into their dream apartment, they notice that their windows look directly into the apartment opposite, this will set in motion a chain of events that will lead to disaster.

توجه : برای دانلود بر روی لینک زیر کلیک کنید.