زیرنویس فارسی فیلم وسترنر (The Westerner 1940). قاضی روی بین با ولگردی به نام کول هاردن دوست می شود.اما کول با سیاستهای بین در قبال ساکنان زمینهای دولتی مخالف است و…

Judge Roy Bean, a self-appointed hanging judge in Vinegarroon, Texas, befriends saddle tramp Cole Harden, who opposes Bean’s policy against homesteaders.

 برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید