زیرنویس فارسی فیلم فرار از موگادیشو (Escape from Mogadishu 2021). در سال 1991 سومالی جنگ زده، پرسنل و خانواده های هر دو سفارت کره جنوبی و کره شمالی هدف یکسانی دارند: فرار از موگادیشو.