زیرنویس فارسی فیلم ارتش دزدان (Army of Thieves 2021). وقایع این فیلم قبل از وقایع ارتش مردگان، در مراحل آغازین همه گیری زامبی ها اتفاق می افتد؛ که در آن «لودویگ دیتر» آلمانی استخدام می شود و…

A prequel, set before the events of Army of the Dead, which focuses on German safecracker Ludwig Dieter leading a group of aspiring thieves on a top secret heist during the early stages of the zombie apocalypse.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید