دانلود زیرنویس فارسی فیلم سنت شکن (Divergent 2014). ‏در دنیایی که بر اساس فضیلت ها توسط جناح ها تقسیم شده است، تریس یاد می گیرد که او واگرا است و در آن جا نخواهد بود. هنگامی که او کشف یک توطئه برای از بین بردن واگرا، تریس و چهار مرموز باید بفهمیم چه چیزی باعث می شود واگرا خطرناک قبل از آن خیلی دیر است.‏

In a world divided by factions based on virtues, Tris learns she’s Divergent and won’t fit in. When she discovers a plot to destroy Divergents, Tris and the mysterious Four must find out what makes Divergents dangerous before it’s too late.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.