دانلود زیرنویس فیلم هوگو (Hugo 2011). هوگو پسر یتیمی است که در دهه ۱۹۳۰ پاریس در دیوارهای یک ایستگاه قطار زندگی می کند. او تعمیر ساعت ها و گجت های دیگر را از پدر و عمویش یاد گرفت که قرار است از نگه داشتن ساعت های ایستگاه قطار در حال اجرا استفاده کند.