دانلود زیرنویس فیلم هفت روانی (Seven Psychopaths 2012). ‏یک فیلمنامه نویس مبارز‏‏(کالین‏‏فارل) سهواً در دنیای زیرین جنایتکار لس آنجلس درهم تنیده می شود پس از اینکه دوستانش (کریستوفر والکن و سام راکول) یک گانگستر (وودی هارلسون) محبوب شیه تزو را ربودند‏‏.

A struggling screenwriter inadvertently becomes entangled in the Los Angeles criminal underworld after his oddball friends kidnap a gangster’s beloved Shih Tzu.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.