این فیلم داستان سرباز شجاع هندی و برنده جایزه PVC سروان ویکرام باترا را که در جنگ کارگل در سال 1999 به شهرت رسید روایت می‌کند. روحیه تسلیم ناپذیر و شجاعت بی پایان او در تعقیب سربازان پاکستانی از قلمرو هند کمک کرد که در نهایت هند در جنگ کارگل در سال 1999 برنده شود. برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم هندی شیرشاه (Shershaah 2021) با ایران زیرنویس همراه باشید.

دانلود زیرنویس فیلم هندی شیرشاه 2021

This is a story of a PVC awardee brave Indian soldier – Capt. Vikram Batra, who shot to fame and became a household name during the Kargil War in 1999. His indomitable spirit and his unflinching courage in chasing the Pakistani soldiers out of Indian territory contributed immensely in India finally winning the Kargil War in 1999.