خود را برای داستان عشق وحشتناک در مورد بزرگ شدن و منفجر شدن آماده کنید. هنگامی که دانش آموزان به صورت خودجوش در مدرسه خود شروع به انفجار می کنند، مارا و دیلن برای زنده ماندن در دنیایی که هر لحظه ممکن است آخرین لحظه آنها باشد تلاش می کنند. برای دانلود زیرنویس فارسی فیلم خودجوش (Spontaneous 2020) به انتهای مطلب مراجعه کنید.

Get ready for the outrageous coming-of-age love story about growing up…and blowing up. When students in their school begin exploding (literally), seniors Mara and Dylan struggle to survive in a world where each moment may be their last.