زیرنویس فارسی فیلم زنده ماندن در بازی (Survive the Game 2021). زمانی که یک پلیس و یک جفت جنایتکار خطرناک ظاهر می شوند، زندگی یک مرد در مزرعه اش مختل می شود.