زیرنویس فارسی فیلم زندگی الکتریکی لوئیس وین (The Electrical Life of Louis Wain 2021). روایت لوییس وین، هنرمندی انگلیسی که در بین سال های 1860 تا 1939 می زیست. او بیشتر به خاطر نقاشی هایش شناخته شده است؛ نقاشی هایی که در آن ها گربه هایی با ویژگی هایی انسانی و چشم هایی بزرگ وجود داشتند..

English artist Louis Wain rises to prominence at the end of the 19th century for his surreal cat paintings that seemed to reflect his declining sanity.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید