در یک “زندان خودگردان عمودی” که به سبک برج طراحی شده است، ساکنان آن که هر 30 روز یکبار بین طبقات متعدد آن جابجا می شوند، از طریق سکویی تغذیه می شوند که در ابتدا با مواد غذایی در طبقه بالا پر شده است و به تدریج از سطح برج پایین می آید و مدت زمان مشخصی روی هر یک طبقه متوقف می شود. این سیستم به ناچار منجر به درگیری می شود، زیرا ساکنان سطوح بالا تا آنجا که می توانند غذا می خورند و در هر سطح فقط غذای باقی مانده از سطوح قبلی برای افراد باقی می‌ماند. زیرنویس فارسی فیلم پلتفرم (The Platform 2019) یا El hoyo از سایت ایران زیرنویس قابل دانلود است.

دانلود زیرنویس فارسی فیلم El hoyo

A vertical prison with one cell per level. Two people per cell. Only one food platform and two minutes per day to feed. An endless nightmare trapped in The Hole.