دانلود زیرنویس فارسی فیلم(The Expendables 2010).بارنی راس رهبری “Expendables”، یک گروه از مزدوران بسیار ماهر از جمله علاقه مندان به چاقو لی کریسمس، متخصص هنرهای رزمی یین یانگ، متخصص سلاح های سنگین هیل سزار، تخریب عوارض جاده و شل توپ تیرانداز توپ دار جنسن. هنگامی که این گروه توسط آقای چرچ مرموز سفارش داده می شود تا دیکتاتور بی رحم یک جزیره کوچک آمریکای جنوبی را ترور کند، بارنی و لی به محل دورافتاده می رند تا مخالفت خود را پیشآهنگی کنند

معرفی فیلم The Expendables

Barney Ross leads the “Expendables”, a band of highly skilled mercenaries including knife enthusiast Lee Christmas, martial arts expert Yin Yang, heavy weapons specialist Hale Caesar, demolitionist Toll Road and loose-cannon sniper Gunner Jensen. When the group is commissioned by the mysterious Mr. Church to assassinate the merciless dictator of a small South American island, Barney and Lee head to the remote locale to scout out their opposition

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.