زیرنویس فارسی پرندگان بهشت (Birds of Paradise 2021). دو دختر در یک آکادمی نخبه باله پاریس در حالی که برای رسیدن به یک قرارداد برای پیوستن به شرکت Opéra national de Paris رقابت می کنند، پیوند و بدن آنها مورد آزمایش قرار می گیرد…

Two girls at an elite Parisian ballet academy have their bond and bodies tested as they compete for a contract to join the company of the Opéra national de Paris.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید