زیرنویس فارسی فیلم کندی من Candyman 2021. دنباله معنوی فیلم ترسناک کندی‌من محصول سال ۱۹۹۲ به محله شیکاگو که در آن افسانه آغاز شده بود بازمی‌گردد و…

A “spiritual sequel” to the 1992 horror film ‘Candyman’ that returns to the now-gentrified Chicago neighborhood where the legend began.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر زوی لیتنک زیر کلیک کنید