زیرنویس فارسی سقوط آخرین مرد (Last Man Down 2021). پس از آنکه یک پاندمی مرگبار به نابودی تمدن بشریت می انجامد، جان وود، سرباز سابق نیروهای ویژه تصمیم میگیرد از زنی مجروح در برابر فرمانده ای که همسر خود را به قتل رسانده، محافظت کند اما…

John Wood left the pieces of a broken civilisation behind, to go back to his roots in the woodland, after a virus pandemic struck the world

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید