زیرنویس فارسی فیلم عبور (Passing 2021). “عبور” ملاقات غیرمنتظره دو دوست دبیرستانی را دنبال می کند که آشنایی مجدد آنها باعث ایجاد وسواس متقابلی می شود که واقعیت های هر دو را که به دقت ساخته شده اند را تهدید می کند.

“Passing” follows the unexpected reunion of two high school friends, whose renewed acquaintance ignites a mutual obsession that threatens both of their carefully constructed realities.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید