زیرنویس فارسی آمرزیدگان فراوان شهر نیوآرک (The Many Saints of Newark 2021).آنتونی سوپرانو جوان در یکی از پرآشوب ترین دوران تاریخ نیوآرک در حال بزرگ شدن است و درست زمانی که گانگسترهای رقیب شروع به قیام می کنند و قدرت خانواده جنایتکار دی مئو را در شهر فزاینده ای که دچار نژاد شده است به چالش می کشند، مرد می شود.

Young Anthony Soprano is growing up in one of the most tumultuous eras in Newark’s history, becoming a man just as rival gangsters begin to rise up and challenge the all-powerful DiMeo crime family’s hold over the increasingly race-torn city. Caught up in the changing times is the uncle he idolizes, Dickie Moltisanti, who struggles to manage both his professional and personal responsibilities and whose influence over his nephew will help make the impressionable teenager into the all-powerful mob boss we’ll later come to know: Tony Soprano.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید