زیرنویس فارسی مرد آرام (The Quiet Man 1952).  شان تورنتن مشت‏زن امریکایى ایرلندى تبار به دهکده ‏ى زادگاهش در ایرلند باز مى‏ گردد تا گذشته‏ اش را ( مرگ رقیبش بر اثر ضربات او، در یک مسابقه ) فراموش کند. او خیلى زود با  مرى کیت ازدواج مى‏ کند، اما طبق سنت، ازدواج این دختر تا پیش از دریافت جهیزیه‏ اش که برادرش (مک لاگلن) از دادن آن امتناع مى‏ کند رسمیت نمى‏ یابد …

A retired American boxer returns to the village of his birth in Ireland, where he falls for a spirited redhead whose brother is contemptuous of their union.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید