زیرنویس فارسی کسی داخل خانه شماست (There’s Someone Inside Your House 2021). کلاس فارغ التحصیلان در Osborne High توسط یک مهاجم نقاب دار هدف قرار می گیرد، قصد دارد تاریک ترین راز هر قربانی را فاش کند و فقط گروهی از افراد بیراهه می توانند جلوی قتل ها را بگیرند…

The graduating class at Osborne High is being targeted by a masked assailant, intent on exposing the darkest secret of each victim, and only a group of misfit outsiders can stop the killings.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید