زیرنویس فارسی فیلم هشدار (Warning 2021). درباره نیکو پسری ده ساله است که یک نامه تهدید آمیز پیدا میکند که در آن به او گفته شده اگر وارد ایستگاه گاز شود میمیرد، همکلاسی های قلدرش نیکو را مجبور میکنند برای خرید مجله غیرقانونی برای آنها وارد ایستگاه گاز شود، به نظر میرسد کسی او را نجات نخواهد داد جز یک نفر که او را نمی شناسد…

Set in the not too distant future, this intense sci-fi thriller explores the repercussions that mankind faces when their omniscient technology becomes a substitute for human contact. But life begin to unravel when a global storm causes electronics to go haywire, leading to terrifying, deadly consequences.

برای دانلود برروی  لینک زیر کلیک کنید