دانلود زیرنویس فارسی فیلم موذی(Insidious 2010).داستانی گریبان گیر از یک خانواده در جستجوی کمک برای پسرشان دالتون که پس از حادثه ای مرموز در اتاق زیر آب زیر آب به کما افتاد. کمی آنها می دانند که بسیار بیشتر به این خواب بی پایان از دیدار با چشم به عنوان آنها کشف ماورایی وجود دارد, و کشف مجدد گذشته; کلید برای گرفتن پسر خود را یک بار و برای همیشه..

A gripping story of a family in search of help for their son, Dalton, who fell into a coma after a mysterious incident in the attic. Little do they know that there is much more to this endless sleep than meets the eye as they explore the paranormal, and rediscover the past; the key to getting their son back once and for all.—David Murray Arthur

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.