دانلود زیرنویس فارسی فیلم توقف‌ناپذیر (Unstoppable 2010)با یک قطار حمل و نقل بدون سرنشین، نیم مایل به طول بشکه به سمت یک شهر، یک مهندس کهنه کار و یک مسابقه رهبر ارکستر جوان در برابر ساعت برای جلوگیری از یک فاجعه است.

With an unmanned, half-mile-long freight train barreling toward a city, a veteran engineer and a young conductor race against the clock to prevent a catastrophe.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.