دانلود زیرنویس فیلم رستاخیزهای ماتریکس (The Matrix Resurrections 2021). بازگشت به دنیایی از دو واقعیت: یکی، زندگی روزمره؛ اون يکي، چيزي که پشتش نهفته. برای پیدا کردن اگر واقعیت او یک سازه است، برای دانستن واقعا خود، آقای اندرسون باید انتخاب کند که یک بار دیگر خرگوش سفید را دنبال کند.‏

Return to a world of two realities: one, everyday life; the other, what lies behind it. To find out if his reality is a construct, to truly know himself, Mr. Anderson will have to choose to follow the white rabbit once more.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.