دانلود زیرنویس فیلم قلعه (Fortress 2021).‏ گروهی از جنایتکاران که قصد انتقام دارند، یک افسر بازنشسته و پسرش را مجبور می کنند تا روز آن ها را نجات دهند.

A group of criminals hellbent on revenge, forces a retired officer and his son to save the day.

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.