دانلود زیرنویس فیلم عاشقی در چاندیگر (Chandigarh Kare Aashiqui 2021). ‏مانو، بدنساز اهل چاندیگار عاشق ماانوی، معلم زومبا می شود. همه چیز خوب به نظر می رسد تا زمانی که یک وحی تکان دهنده باعث آشفتگی در داستان عشقی آنها شود.‏

Manu, a bodybuilder from Chandigarh falls in love with Maanvi, a Zumba teacher. All seems well until a shocking revelation causes turmoil in their love story.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.