دانلود زیرنویس فارسی فیلم لبه ی دنیا (Edge of the World 2021). ماجراهای سر جیمز بروک که از امپراتوری بریتانیا برای حکومت بر یک پادشاهی جنگلی در دهه ۱۸۴۰ بورنئو سرپیچی می کرد، برای پایان دادن به دزدی دریایی، برده داری و شکار سر دست به یک جنگ صلیبی مادام العمر زد و الهام بخش لرد جیم و مردی شد که پادشاه خواهد بود.‏

The adventures of Sir James Brooke, who defied the British Empire to rule a jungle kingdom in 1840s Borneo, embarked on a lifelong crusade to end piracy, slavery and head-hunting, and inspired LORD JIM and THE MAN WHO WOULD BE KING.

برای دانلود زیرنویس فارسی بر روی لینک زیر کلیک کنید.