دانلود زیرنویس فیلم خانه ی گوچی (House of Gucci 2021). هنگامی که پاتریزیا رجیانی، خارجی از آغاز فروتنانه، با خانواده گوچی ازدواج می کند، با جاه طلبی بی بند و بار او شروع به بازکردن میراث خود می کند و مارپیچ بی پروای خیانت، دهه نوازی، انتقام و در نهایت.. قتل.

When Patrizia Reggiani, an outsider from humble beginnings, marries into the Gucci family, her unbridled ambition begins to unravel their legacy and triggers a reckless spiral of betrayal, decadence, revenge, and ultimately…murder.

زیرنویس پس از انتشار اضافه خواهد شد.