دانلود زیرنویس فیلم من شماره چهار هستم (I Am Number Four 2011). بیگانگان و نگهبانان خود را بر روی زمین از شکارچیان فضل بین کهکشانی پنهان شده است. آنها فقط به ترتیب عددی می توانند کشته شوند و شماره چهار در لیست بعدی قرار دارد. این داستان اوست.‏

Aliens and their Guardians are hiding on Earth from intergalactic bounty hunters. They can only be killed in numerical order, and Number Four is next on the list. This is his story.

 

برای دانلود زیرنویس بر روی لینک زیر کلیک کنید.